Velkommen til advokatfirmaet Andersen og Snerthammer AS

Firmaet har jobbet med juridisk rådgivning i Flekkefjord og omegn siden 1956.

Våre advokater står til tjeneste i forhold til de aller fleste rettsområder.

Blant rettsområdene som vi arbeider med skal nevnes: forretningsjus, strafferett, bobehandling, konkurs, fast eiendom, familierett og barnevern mv. Våre advokater har bred prosedyreerfaring.

Vi tar saker for privat og bedrifter. Det er vårt ansvar å sørge for at din sak blir gjennomført på rimeligst mulig måte, og vi har god kjennskap til fri rettshjelp og retthjelpsdekning fra forsikringsselskaper.


Ta gjerne kontakt for en konsultasjon.

Advokat Per Øyvind Andersen

Alminnelig praksis med hovedvekt på strafferett (fast forsvarer ved Lister tingrett), kontraktsrett, tingsrett, familierett, felleseieskifte, dødsboskifte m.v.

Advokat Ingvald Snerthammer

Alminnelig praksis med hovedvekt på forretnings -juridisk virksomhet, fast eiendom samt konkurs- og dødsbobehandling.

Kjetil Hauan Andersen

Alminnelig praksis med hovedvekt på barnevern, familierett, fast eiendom, bobehandling og strafferett.