Advokat Per Øyvin Andersen

Telefon: (+47) 38 32 52 60
Mobil: (+47) 91 56 10 56
Epost: poa@andersen-snerthammer.no

Utdanning: Juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo 1981.
Praksis: Vitenskapelig assisten ved institutt for rettssosiologi ved det juridiske fakultet i Oslo fra 1983 til 1984. Advokatvirksomhet fra og med 1985.
Beskrivelse av virksomheten: Alminnelig praksis med hovedvekt på strafferett (fast forsvarer ved Lister tingrett), kontraktsrett, tingsrett,
familierett, felleseieskifte, dødsboskifte m.v.

Fødselsår: 1956