Om oss

Advokatfirmaet Andersen & Snerthammer AS har en historie helt tilbake til 1956. Advokat Kristian G. Andersen (død 2014) startet da egen advokatvirksomhet i Flekkefjord. Han drev denne alene frem til 1985, da selskapet ble omdannet til et ANS (Advokatfirmaet Andersen & Andersen ANS). Selskapet ble deretter omorganisert i 1998 til Advokatfirmaet Andersen & Snerthammer AS med org nr 979 693 877. Selskapet eies i dag av advokatene Per Øyvin Andersen og Ingvald Snerthammer.

Selskapet driver i dag advokatvirksomhet fra egne lokaler i Flekkefjord sentrum. I tillegg til eierne er det en ansatt advokat. Virksomheten innbefatter også inkassovirksomhet gjennom selskapet Flekkefjord inkassobyrå AS og eiendomsmegling gjennom selskapet Flekkefjord Megleren AS. Sistnevnte eies av advokatfirmaet sammen med Flekkefjord sparebank.