Inkasso

Flekkefjord Inkassobyrå AS eies av adv.fa. Andersen & Snerthammer AS. Faglig ansvarlig for inkassovirksomheten er advokatene i advokatselskapet.

Flekkefjord Inkassobyrå AS ble etablert i 1986. Selskapet har etter hvert fått en "posisjon" i lokalmarkedet. Fordelen med å bruke Flekkefjord Inkassobyrå AS er selskapets lokal tilhørighet, og kunnskap om lokalmarkedet. Ut fra dette har man tro på at man i større grad enn store utenbys inkassoselskap kan klare å inndrive beløp fra kunder som ikke betaler ved forfall.

En annen fordel ved å bruke Flekkefjord Inkassobyrå AS er at ved innsigelser fra skyldner vil saken få en rask vurdering av advokat. For det tilfellet innsigelsen av advokat vurderes å være saklig vil saken evt. etter klientens ønske kunne overføres til advokatfirmaet som "advokatsak".

Når kan inkasso brukes;

Inkasso kan brukes på klare og uomtvistede pengekrav. Fremsettes innsigelser som ikke er åpenbart grunnløse kan et krav ikke håndteres som inkassosak.

Hva koster inkasso;

For våre klienter er kostnadene ved inkasso avhengig av om vi får innbetalt beløp fra skyldner eller ikke. I hovedsak er betalingene for klientene som følger;

* Hvis vi lykkes med å få inn penger fra skyldner koster inkassoen intet for Dem som vår oppdragsgiver. Skyldner må betale inkassosalæret.

* Hvis vi ikke lykkes med å få betaling fra skyldner må De som vår oppdragsgiver betale et fastsatt gebyr for vårt arbeid samt de faktiske utlegg vi måtte ha (dvs for eksempel forliksklage, utleggsforretning osv.). Gebyret fastsettes ut fra egen inngått avtale mellom Flekkefjord Inkassobyrå AS og Dem som vår kunde, og skal sikre Flekkefjord Inkassobyrå inntekter til å dekke kostnadene med det arbeid som er utført m.v. Dette gebyret er samtidig satt såvidt lavt at det for begge parter er klart gunstigst å få skyldner til å betale.

Er det noen garanti for at skyldner betaler;

Flekkefjord Inkassobyrå AS kan ikke gi noen garanti for at skyldner betaler. Dog vil vi gjøre vårt beste for å sikre betaling. Herunder vil vi bruke vår lokalkunnskap til å gi råd om hvilke skyldnere det er lite evt. intet å hente fra.

Det sier seg nær sagt selv at saker som går til inkasso er saker hvor skyldner mangler betalingsevne og/eller betalingsvilje. Flekkefjord Inkassobyrå AS kan medvirke til aktiv pågang for å søke å få dekning - både i den konkrete saken, og
som forebyggende i den forstand at man viser skyldnere at de ikke "lettvint" kan handle på kreditt uten å gjøre opp for seg.

Ofte må kreditor være villig til å satse for å ha mulighet for og nå frem til betaling. Mange skyldnere betaler ikke frivillig, og i så fall må saken bringes inn for forliksrådet/ utleggsforretning for å få etablert lønnstrekk, pant i fast eiendom m.v.

Rådgivning;

Er det forhold vedr. inndrivelsesprosessen brukerne av Flekkefjord Inkassobyrå AS ønsker belyst vil det gis særskilt rådgivning vedr. dette.

Er det forhold vedr. inkasso De ønsker nærmere belyst vennligst ta kontakt med Flekkefjord Inkassobyrå AS, tlf. 38 32 52 60.